3. Kako se računalniki pogovarjajo med seboj?

V 2. lekciji si spoznal_a, kako je Matic odkril IP naslov in poštni naslov podjetje Agencija Reality. IP naslovi pa so ključni tudi za pošiljanje podatkov med računalniki.

Zakaj potrebujemo IP naslove?

IP naslov sporoča pozicijo naprave v omrežju, kar omogoča računalnikom, telefonom in drugim naprava, priključenim na internet, da si izmenjujejo podatke. Če bi računalniki izgubili ali zamešali IP naslove, bi prišlo do zmede, zaradi katere nihče od nas ne bi mogel dostopati do informacij, spletnih mest, Facebooka, pošiljati sporočil - in internet bi postal neuporaben.

Ali veš, kaj je spletni strežnik?

Strežnik je tip računalnika, na katerem so spravljene vsebine, kot so spletna mesta in aplikacije.

Spletna mesta gostujejo na strežnikih

Za spletna mesta, ki so shranjena na spletnem strežniku, pravimo tudi, da gostujejo na strežniku. Vsebino spletnega mesta lahko namreč preselimo z enega strežnika, tako da njihovo programsko kodo prenesemo na nek drug strežnik.

Kako strežnik ve, katero spletno mesto si želiš ogledati?

Kadar koli vpišeš spletni naslov, kot je npr. gajinsvet.si, v svoj spletni brskalnik, brskalnik sporoči strežniku, naj do tvojega računalnika pošlje vse vsebine, ki so povezane s tem spletnim naslovom. Tako si lahko ogledaš izseke iz filma, opise, seznam igralcev in vse druge informacije o filmu, ki so objavljene na tem spletnem mestu.

Spletna domena

Spletna mesta imajo torej svoje spletne naslove, s pomočjo katerih do njih dostopamo. Pravimo jim spletne domene. Zato lahko rečeš tudi, da je spletno mesto filma Gajin svet dostopno na domeni gajinsvet.si.

Pomembno! Če avtorji spletnega mesta premišljeno izberejo spletni naslov, si ga uporabniki lažje zapomnimo.


Izziv

Ali veš, kaj pomeni končnica .si in katera spletna mesta označuje? Če nisi prepričan_a, poglej v zapiske projekta Varni na internetu.