Digitalna pismenost

Za odgovorno in ustvarjalno rabo tehnologije, moramo razumeti, kako deluje.

Kaj je digitalna pismenost in zakaj je pomembna?

Digitalne veščine so kot abeceda sodobne družbe. Tako kot smo se nekoč učili brati in pisati črke, zato da lahko prebiramo knjige in pišemo sporočila, se moramo danes naučiti tudi osnov programiranja, računalništva in moramo razumeti, kako deluje internet. Seveda ne zato da bi vsi postali programerji ali inženirji - tako kot tudi nismo vsi, ki znamo brati in pisati, postali pisatelji. Nabiranje digitalnih veščin, kot so delovanje pametnih telefonov, varna raba interneta ali programiranje, je ključno za opolnomočenje posameznikov, ki živimo v digitalni družbi. Digitalne veščine potrebujemo npr. pri branju novic (fake news!), učenju, sporazumevanju, raziskovanju, umetniškem ustvarjanju, razvoju posla v vseh gospodarskih panogah in snovanju tehnoloških inovacij.

Poleg tega so digitalne veščine pomembne tudi z družbenega vidika. Vse več je namreč delovnih mest, ki zahtevajo obvladovanje informacijske in komunikacijske tehnologije na različnih področjih, tudi v kulturi, javni upravi, turizmu, zdravstvu in šolstvu. In če bomo želeli ostati vključeni v gospodarske, kulturne in politične tokove informacijske družbe tudi v prihodnje, bomo morali razumeti ustroj digitalne tehnologije.

Poleg tega gre lahko danes na spletu marsikaj narobe, pri čemer naše zaupanje in podatke uporabijo za lumparije: če uporabljamo slabo geslo, ga lahko kdo ugane in prevzame našo identiteto ali pa nam s prevaro ukradejo denar, tako da plačanega izdelka nikoli ne prejmemo.

Seveda na internetu še zdaleč ni vse črno in nevarno. So pa digitalne veščine gotovo najučinkovitejša obramba pred neželjenimi zapleti.